OUPiS Facebook
OUPiS Google Plus
Ośrodek Usług Pedagoficznyhc i Socjalnych - Łódź

Ośrodek Usług Pedagogicznych
i Socjalnych ZNP Filia w Łodzi
90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 137/139
tel.: 42 636 21 18, fax: 42 637 72 52, e-mail: lodz@oupis.pl

wyszukiwarka:
Oferta szkoleńRok szkolny 2020/2021

Informacje organizacyjne

Jak zgłosić się na wybrane szkolenie?

 1. Rejestracje na wszystkie formy doskonalenia przyjmowane są przez cały rok kalendarzowy;
 2. Udział w wybranej formie doskonalenia należy zgłaszać poprzez wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego dostępnego w zakładce: "zapisz się" lub karty zgłoszenia indywidualnego (do pobrania tutaj) i dostarczenie jej osobiście do Biura Ośrodka Usług Pedagogicznych i Socjalnych Filia w Łodzi ul. Piotrkowska 137/139 II piętro lub przesłanie pocztą na adres ul. Piotrkowska 137/139 90-434 Łódź, faksem na nr 42 637 72 52, drogą mailową na adres lodz@oupis.pl

  Uprzejmie prosimy o poprawne i dokładne wypełnienie poszczególnych rubryk, bowiem wpisane dane będą zamieszczane na wszystkich dokumentach (zaświadczeniach, certyfikatach, dyplomach);
   
 3. W przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych do karty zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych, które stanowi Załącznik 1 karty zgłoszenia; brak dostarczenia oświadczenia do dnia szkolenia skutkować będzie naliczeniem do ceny 23% VAT (patrz opłaty za szkolenie pkt 2);
 4. Organizujemy tylko te formy doskonalenia, na które zgłosi się i potwierdzi chęć uczestnictwa przynajmniej 15 osób.   

Potwierdzenie uczestnictwa:

 1. O zakwalifikowaniu, dokładnym terminie oraz warunkach organizacyjnych formy doskonalenia uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową lub telefonicznie co najmniej 2 dni przed zajęciami;
 2. Rezygnację z udziału należy zgłosić najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem szkolenia. W przypadku niezgłoszenia bądź nieterminowego zgłoszenia rezygnacji z płatnej formy doskonalenia, opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.

Opłata za szkolenie:

 1. Opłatę za szkolenie należy dokonywać po otrzymaniu faktury przelewem na konto:

  Bank Polska Kasa Opieki S.A. XI Oddział w Łodzi,
  ul. Sienkiewicza 85/87
  Numer konta: 84 1240 3073 1111 0010 4138 7741
   
 2. Przy płatności niefinansowanej ze środków publicznych do ceny dodaje się 23% VAT, opłatę należy dokonać przelewem najpóźniej 4 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć, w tytule przelewu należy wpisać nr formy, tytuł szkolenia, imię i nazwisko uczestnika szkolenia;
 3. Organizator ma prawo odwołać szkolenie z przyczyn od siebie niezależnych. O swej decyzji organizator zobowiązany jest powiadomić uczestników telefonicznie lub drogą mailową, najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

 4. W przypadku odwołania płatnego szkolenia z winy organizatora bądź niewystarczającej liczby uczestników, wpłacone pieniądze podlegają zwrotowi. Aby je otrzymać, należy podać numer konta.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie szkolenia w dniu jego rozpoczęcia lub każdym następnym dniu jego trwania, jeżeli będą miały miejsce zdarzenia losowe, tj. nagła choroba czy wypadek osoby prowadzącej lub inne okoliczności, które uniemożliwiają przeprowadzenie szkolenia w terminie. O zaistniałej sytuacji organizator powiadomi uczestników niezwłocznie telefonicznie oraz zaproponuje nowy termin szkolenia.

Zachęcamy Państwa do stałego monitorowania informacji pojawiających się na naszej stronie internetowej oraz zgłaszania własnych propozycji szkoleń.

Jak zamówić szkolenie?
 1. Zamówienia na wszystkie formy doskonalenia przyjmowane są przez cały rok kalendarzowy;
 2. Wybór formy doskonalenia należy zgłaszać poprzez wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego dostępnego w zakładce: "zapisz się" lub karty zgłoszenia dla rad (do pobrania tutaj) i dostarczenie jej osobiście do biura Ośrodka Usług Pedagogicznych i Socjalnych Filia w Łodzi, ul. Piotrkowska 137/139, II piętro lub przesłanie pocztą na adres: ul. Piotrkowska 137/139 90-434 Łódź,  faksem na nr: 42 637 72 52, drogą mailową na adres: lodz@oupis.pl
 3. W przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych do karty zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych, które stanowi Załącznik 1 karty zgłoszenia; brak dostarczenia oświadczenia do dnia szkolenia skutkować będzie naliczeniem do ceny 23% VAT (patrz opłaty za szkolenie pkt 2);
 4. Do karty zgłoszenia należy dołączyć listę osób delegowanych na szkolenie przez szkołę / placówkę / firmę / instytucję, która stanowi Załącznik 2 karty zgłoszenia.

  Uprzejmie prosimy o poprawne i dokładne wypełnienie poszczególnych rubryk, bowiem wpisane dane będą zamieszczone na wszystkich dokumentach (zaświadczeniach, certyfikatach, dyplomach, fakturach). 

Potwierdzenie zamówienia szkolenia:

 1. O warunkach organizacyjnych formy doskonalenia szkoła / placówka /  firma  / instytucja zostanie poinformowana drogą mailową lub telefonicznie co najmniej 3 dni przed zajęciami;
 2. Rezygnację z formy doskonalenia lub zmianę jej terminu należy zgłosić najpóźniej na 2 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem zajęć;
 3. W przypadku szkoleń wyjazdowych rezygnację ze szkolenia należy zgłosić najpóźniej tydzień przed planowanym wyjazdem.

Opłata za szkolenie:

 1. Opłatę za formę doskonalenia należy dokonać po otrzymaniu faktury przelewem na konto:

  Bank Polska Kasa Opieki S.A. XI Oddział w Łodzi,
  ul. Sienkiewicza 85/87
  Numer konta: 84 1240 3073 1111 0010 4138 7741
   
 2. W przypadku szkolenia, które nie jest finansowane ze środków publicznych do ceny należy dodać 23% VAT;
 3. Organizator ma prawo odwołać formę doskonalenia z przyczyn od siebie niezależnych. O swej decyzji organizator zobowiązany jest powiadomić szkołę / placówkę / firmę / instytucję telefonicznie lub drogą mailową, najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem zajęć;
 4. W przypadku odwołania płatnej formy doskonalenia z winy organizatora wpłacone pieniąde podlegają zwrotowi. Aby je otrzmać, należy podać numer konta.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie formy doskonalenia w dniu jego rozpoczęcia lub w każdym następnym dniu jego trwania, jeżeli będą miały miejsce zdarzenia losowe, tj. nagła choroba czy wypadek osoby prowadzącej lub inne okoliczności, które uniemożliwiają przeprowadzenie szkolenia w terminie. O zaistniałej sytuacji organizator powiadomi placówkę niezwłocznie telefonicznie oraz zaproponuje nowy termin szkolenia;
 6. W przypadku szkoleń wyjazdowych na potrzeby rezerwacji hotelu oraz sal konferencyjnych wymagana jest wpłata zaliczki;
 7. W przypadku rezygnacji ze szkolenia wyjazdowego zaliczka nie podlega zwrotowi.

Zachęcamy Państwa do stałego monitorowania informacji pojawiających się na naszej stronie internetowej oraz zgłaszania własnych propozycji szkoleń.

Kalendarz wydarzeń

 Poprzedni CZERWIEC 2024 Następny 
PnWtŚrCzwPtSoNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

zapisz wypisz

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu
Partnerzy