OUPiS Facebook
OUPiS Google Plus
Ośrodek Usług Pedagoficznyhc i Socjalnych - Łódź

Ośrodek Usług Pedagogicznych
i Socjalnych ZNP Filia w Łodzi
90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 137/139
tel.: 42 636 21 18, fax: 42 637 72 52, e-mail: lodz@oupis.pl

wyszukiwarka:
Oferta szkoleńRok szkolny 2019/2020

Szkolenia dla administracji i innych pracowników placówek oświatowych

‹ Wróć do zakładki: Oferta szkoleń

Placówki oświatowe dysponują informacjami o uczniach, ich rodzicach, opiekunach, nauczycielach i pracownikach niepedagogicznych, dlatego ich obowiązkiem jest stosowanie procedur wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Przygotowanie do prawidłowego realizowania zasad ochrony danych osobowych umożliwi proponowane szkolenie obejmujące zaznajomienie z procedurami określonymi w ustawie, omówienie praktycznych problemów związanych z jej stosowaniem, a także porady prawne i propozycje rozwiązań w zakresie obowiązkowej dokumentacji osobowej i organizacyjnej.


Adresaci: nauczyciele, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, rady pedagogiczne

Ilość godzin: 4-5 (1 spotkanie), Termin: zostanie podany po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników
Cena: 100.00 zł

Zapisz się ›

Celem szkolenia jest przybliżenie problematyki prawidłowego stosowania przepisów Karty Nauczyciela oraz innychaktów prawnych z zakresu prawa pracy przy zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniemstosowania art. 20 Karty Nauczyciela w świetle orzecznictwa. Przedstawione zostaną rozwiązania możliwe do zastosowania w typowych sytuacjach praktycznych - wypowiedzenie w czasie nieobecności nauczyciela, urlopy dla poratowania zdrowia, przeniesienie do innej placówki.


Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych lub wyznaczeni przez nich pracownicy, nauczyciele, prezesi i członkowie zakładowych organizacji związkowych

Ilość godzin: 4 (1 spotkanie), Termin: zostanie podany po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników
Cena: 250.00 zł

Zapisz się ›

Celem szkolenia jest przybliżenie zasad prawidłowego tworzenia, naliczania, gospodarowania i rozliczania środków ZFŚS przeznaczonego na działalność socjalną, organizowaną na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu.

Program:
1.Zmiany w obowiązujących przepisach dotyczące ZFŚS,
2.Zakres działalność socjalnej (wydatki podlegające i niepodlegające finansowaniu w ramach działalności socjalnej),
3.Procedura tworzenia regulaminu ZFŚS oraz wprowadzenia do niego zmian,
4.Rola związków zawodowych w działalności socjalnej.


Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych lub wyznaczeni przez nich pracownicy, rady pedagogiczne, prezesi i członkowie zakładowych organizacji związkowych

Ilość godzin: 4 (1 spotkanie), Termin: 22.02.2018 r. godz. 10.00
Cena: 250.00 zł

Zapisz się ›

Celem szkolenia jest zapoznanie z elementami nowej struktury systemu informacji oświatowej, zakresem gromadzonych danych, sposobem przekazywania danych do bazy SIO, ich przechowywania i udostępniania oraz funkcjonowaniem systemu informacji.


Adresaci: dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,nauczyciele

Ilość godzin: 5 (1 spotkanie), Termin: zostanie podany po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników
Cena: 150.00 zł

Zapisz się ›

Celem szkolenia jest poszerzenie praktycznej wiedzy i umiejętności na temat prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Szkolenie obejmuje także przedstawienie informacji dotyczących stosowania przepisów o ochronie danych osobowych w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej.


Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych lub wyznaczone przez nich osoby, pracownicy administracji szkolnej

Ilość godzin: 4-5 (1 spotkanie), Termin: zostanie ustalony po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników
Cena: 100.00 zł

Zapisz się ›

Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy na temat wdrożenia oraz stosowania systemu kontroli zarządczej w jednostce budżetowej. Program szkolenia obejmuje m.in. obowiązki w zakresie kontroli zarządczej w jednostkach administracji samorządowej, etapy zarządzania ryzykiem w działalności jednostki organizacyjnej, samoocenę systemu kontroli zarządczej oraz przykładowy zestaw procedur kontroli zarządczej w jednostcebudżetowej.


Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych lub wyznaczeni przez nich pracownicy, przedstawiciele organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe

Ilość godzin: 4 (1 spotkanie), Termin: zostanie ustalony po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników
Cena: 100.00 zł

Zapisz się ›

Szkolenie ma na celu zapoznanie z wymaganiami dotyczącymi protokołowania posiedzeń rad pedagogicznych, które reguluje ustawa o systemie oświaty. Podczas szkolenia słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu zasad tworzenia protokołów i uchwał rad pedagogicznych oraz zespołów nauczycieli, poznają również formy dokumentowania decyzji rady pedagogicznej (zatwierdzanie, uchwalanie, opiniowanie). Ponadto uczestnicy posiądą praktyczną umiejętność konstruowania uchwał zgodnie z przepisami prawa.


Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele, protokolanci w szkołach i placówkach oświatowych

Ilość godzin: 4-5 (1 spotkanie), Termin: zostanie ustalony po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników
Cena: 100.00 zł

Zapisz się ›
Szkolenie ma na celu zaprezentowanie aktualnych warunków panujących na oświatowym rynku pracy oraz obowiązujących standardów aktywizacji zawodowej, w tym innowacyjnych strategii aktywnego poszukiwania pracy i autopromocji nauczycieli, pedagogów, pracowników niepedagogicznych placówek oświatowych oraz absolwentów kierunków pedagogicznych. W programie m. in.: tworzenie skutecznego CV, listu motywacyjnego, pedagogicznego portfolio.

Adresaci: zwolnieni lub zagrożeni zwolnieniem nauczyciele, pracownicy administracyjni oraz absolwenci kierunków pedagogicznych, rady pedagogiczne

Ilość godzin: 5 (1 spotkanie), Termin: zostanie ustalony po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników
Cena: 70.00 zł

Zapisz się ›

Celem szkolenia jest zaprezentowanie szeregu nowoczesnych narzędzi kreowania wizerunku i promowania szkoły/ przedszkola oraz komunikowania się i budowania relacji ze środowiskiem lokalnym. W części praktycznej uczestnicy opracują strategię oraz harmonogram działań marketingowych budujących trwałe zaplecze promocyjne szkoły/przedszkola


Adresaci: dyrektorzy szkół, nauczyciele, wychowawcy, rady pedagogiczne, zespoły ds. promocji szkół i placówek

Ilość godzin: 5 (1 spotkanie), Termin: Zostanie ustalony po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników
Cena: 80.00 zł

Zapisz się ›

Program:

 1. Przekształcenie, włączenie, wygaszenie gimnazjum,
 2. Obowiązki informacyjne dyrektorów,
 3. Skutki reformy dotyczące kadry kierowniczej,
 4. Zmiany w ustawie Karta Nauczyciela w okresie wdrażania reformy,
 5. Możliwe sposoby utrzymania zatrudnienia,
 6. Nowe zasady ograniczenia wymiaru zatrudnienia nauczycieli,
 7. Stan nieczynny w nowej formule,
 8. Rozwiązanie stosunku pracy na podstawie ustawy Karta Nauczyciela i na podstawie przepisów ustawy wprowadzającej ustawę prawo oświatowe,
 9. Kryteria doboru nauczycieli do zwolnienia,
 10. Pracownicy objęci ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy,
 11. Sytuacja prawna pracowników niepedagogicznych,
 12. Uprawnienia i zadania organu sprawującego nadzór pedagogiczny w kontekście ruchu kadrowego w szkołach,
 13. Podjęcie lub kontynuowanie zatrudnienia w innej szkole,
 14. Urlop dla poratowania zdrowia

Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych lub wyznaczeni przez nich pracownicy, nauczyciele, prezesi i członkowie zakładowych organizacji związkowych

Ilość godzin: 4 (1 spotkanie), Termin: zostanie podany po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników
Cena: 250.00 zł

Zapisz się ›

Szkolenie ma na celu przedstawienie informacji oraz przygotowanie kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych do wdrożenia zmian wynikających z Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, która wprowadza istotne zmiany w Karcie Nauczyciela.

Program:
1. Nowy tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela,
2. Nowa "ścieżka" awansu zawodowego nauczyciela,
3. Nowelizacja przepisów dotyczących zatrudniania nauczycieli,
4. Zmiany dotyczące czasu pracy nauczycieli,
5. Uprawnienia socjalne i rodzicielskie - nowe zasady,
6. Urlopy nauczycielskie po zmianach,
7. Inne zmiany w Karcie Nauczyciela,
8. Omówienie przepisów przejściowych i końcowych Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.


Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych lub wyznaczeni przez nich pracownicy, rady pedagogiczne, prezesi i członkowie zakładowych organizacji związkowych

Ilość godzin: 4 (1 spotkanie), Termin: 7.03.2018 r. godz. 11.00
Cena: 250.00 zł

Zapisz się ›

Kalendarz wydarzeń

 Poprzedni WRZESIEŃ 2020 Następny 
PnWtŚrCzwPtSoNd
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

zapisz wypisz

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu
Partnerzy