OUPiS Facebook
OUPiS Google Plus
Ośrodek Usług Pedagoficznyhc i Socjalnych - Łódź

Ośrodek Usług Pedagogicznych
i Socjalnych ZNP Filia w Łodzi
90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 137/139
tel.: 42 636 21 18, fax: 42 637 72 52, e-mail: lodz@oupis.pl

wyszukiwarka:
Oferta szkoleńRok szkolny 2019/2020

Szkolenia dla nauczycieli bibliotek / świetlic szkolnych

‹ Wróć do zakładki: Oferta szkoleń

Celem warsztatów jest przekazanie Uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu metod i narzędzi stosowanych w różnych formach działań twórczych prowadzonych z dziećmi w ramach zajęć edukacyjnych, wychowawczych, kulturalnych, artystycznych oraz terapeutycznych w świetlicy szkolnej.

Program:

 1. Istota kreatywności oraz twórczego myślenia i działania.
 2. Edukacyjne, wychowawcze i terapeutyczne funkcje aktywności twórczej.
 3. Zasady projektowania i prowadzenia działań twórczych oraz treningów kreatywności.
 4. Metody i formy rozwijania postaw twórczych u dzieci i młodzieży:
  - doświadczanie, odkrywanie i wynalazczość,
  - twórcze rozwiązywanie problemów,
  - projektowanie,
  - wykonywanie prototypów, modeli i makiet,
  - twórczość artystyczna z wykorzystaniem muzyki i technik plastycznych,
  - twórcze pisanie, opowiadanie i tworzenie książek artystycznych,
  - kreatywny ruch i inscenizacja – taniec, ruchowe improwizacje, opowieści pantomimiczne, małe formy teatralne,
  - landart – tworzenie z natury i w naturze,
  - wykorzystywanie multitechnik artystycznych w działaniach twórczych.
 5. Przegląd narzędzi i materiałów do prowadzenia działań twórczych.
 6. Metody i formy doskonalenia i samodoskonalenia warsztatu pracy animatora.
 7. Prezentacja i omówienie dobrych praktyk.

Adresaci: bibliotekarze szkolni, nauczyciele świetlic szkolnych, nauczyciele nauczania zintegrowanego

Ilość godzin: 12 (1 spotkanie), Termin: 16.06.2017 r. godz. 9:00
Cena: 190.00 zł

Zapisz się ›

Program:

 1. Kącik świetlicy/biblioteki na szkolnej stronie WWW.
 2. 20 pomysłów na świetlicowego/bibliotecznego bloga.
 3. Prowadzenie fanpage’a świetlicy/biblioteki.
 4. Zakładanie i prowadzenie Szkolnego Klubu Wikipedystów.

Adresaci: Nauczyciele świetlic szkolnych, nauczyciele nauczania zintegrowanego

Ilość godzin: 5 (1 spotkanie), Termin: 6.12.2016 r. godz.9:00
Cena: 80.00 zł

Zapisz się ›

Program:

 1. Rola świetlicy/biblioteki w rozwijaniu kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
 2. „Kto czyta, nie błądzi”, czyli jak uświadamiać uczniom korzyści płynące z czytania.
 3. Projektowanie gier i zadań czytelniczych.
 4. Organizowanie wewnętrznych i zewnętrznych konkursów czytelniczych.
 5. Nagradzanie i eksponowanie osiągnięć czytelniczych uczniów.

Adresaci: nauczyciele świetlic szkolnych, nauczyciele nauczania zintegrowanego

Ilość godzin: 5 (1 spotkanie), Termin: Zostanie podany po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników
Cena: 80.00 zł

Zapisz się ›

Program:

 1. Rozwijanie i wykorzystywanie artystycznych zasobów świetlicy/biblioteki.
 2. Świetlica/biblioteka jako scena.
 3. Świetlica/biblioteka jako pracownia.
 4. Świetlica/biblioteka jako galeria.
 5. Rola świetlicy/biblioteki szkolnej w aktywnym włączaniu uczniów w poznawanie i promowanie kulturalnych walorów regionu.
 6. Miasto w świetlicy – świetlica w mieście – nawiązywanie współpracy z lokalnymi instytucjami kultury.
 7. Metodyka opracowywania projektów edukacyjno-kulturalnych w świetlicy/bibliotece szkolnej.
 8. „Kultura dla dzieci, dzieci dla kultury”:
 • stworzenie Lokalnej Mapy Sztuki i Kultury,
 • zilustrowanie kulturalnego miasta i regionu w różnych formach dziecięcej ekspresji artystycznej,
 • stworzenie książki artystycznej „Kulturalne Oblicza Miasta”.

Adresaci: nauczyciele świetlic szkolnych, nauczyciele nauczania zintegrowanego

Ilość godzin: 5 (1 spotkanie), Termin: 31.05.2017 r. godz. 13:00
Cena: 80.00 zł

Zapisz się ›

Program:

1. Cele i zalety praktycznej nauki poprzez zabawę.

2. Organizacja świetlicowego laboratorium.

3. Przegląd przydatnych pomocy, materiałów i narzędzi.

4. Wykonywanie przykładowych eksperymentów i doświadczeń fizycznych, chemicznych, optycznych, przyrodniczych i meteorologicznych.

5. Eksponowanie, omawianie i dokumentowanie uzyskiwanych rezultatów.

6. Opracowywanie własnych projektów i programów zajęć opartych na nauce przez zabawę, doświadczanie i eksperymentowanie.


Adresaci: nauczyciele świetlic szkolnych, nauczyciele nauczania zintegrowanego

Ilość godzin: 5 (1 spotkanie), Termin: Zostanie podany po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników
Cena: 80.00 zł

Zapisz się ›

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie Uczestnikom możliwości zorganizowania w szkolnej świetlicy/bibliotece przestrzeni do grania w gry logiczne, fabularne, przygodowe, strategiczne, ekonomiczne itp., a także projektowania i wykonywania własnych gier np. w oparciu o przeczytane książki, obejrzane filmy, wymyślone przez siebie fabuły itp.

Program:

 1. Przegląd gier według typu, formy i tematyki:
  - gry zeszytowe,
  - gry karciane,
  - gry planszowe,
  - gry przestrzenne i dioramowe,
  - gry i logiczne,
  - gry zręcznościowe,
  - gry dydaktyczne.
 2. Łamigłówki i zadania szaradziarskie.
 3. Zadania kreatywne.
 4. Przegląd materiałów, narzędzi i akcesoriów do opracowywania gier.
 5. Projektowanie i tworzenie własnych gier.

Adresaci: nauczyciele świetlic szkolnych, nauczyciele nauczania zintegrowanego

Ilość godzin: 5 (1 spotkanie), Termin: 05.05.2017 r. godz. 13:00
Cena: 80.00 zł

Zapisz się ›

Podczas szkolenia Uczestnicy poznają 25 form drukowanych i elektronicznych publikacji wraz z zasadami ich tworzenia, promowania, rozpowszechniania i wykorzystywania jako:

 • skutecznych narzędzi kreowania wizerunku oraz promowania szkoły,
 • nośników informacji adresowanych do potencjalnych kandydatów podczas naboru uczniów,
 • innowacyjnej metody dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz zawodowej autopromocji nauczyciela,
 • formy dokumentowania realizowanych zadań i eksponowania osiągnięć własnych oraz uczniów.

Program:

 1. Pomysł, czyli co chcę publikować?
 2. Zasady gromadzenia i opracowywania materiałów oraz formy tworzenia własnych publikacji.
 3. Publikacje drukowane:
  - gazetka szkolna, czasopisma oświatowe, lokalna prasa,
  - twórczość literacka: proza (opowiadania, bajki, teksty relaksacyjne itp.), poezja,
  - własne czasopismo, biuletyn.
 4. Publikacje internetowe:
  - specjalistyczne serwisy,
  - szkolna strona WWW,
  - własna strona WWW, blog, wirtualne portfolio (autopromocja),
  - portale społecznościowe i fora dyskusyjne,
  - dziennikarstwo obywatelskie,
  - e-booki, audiobooki,
  - newslettery i e-ziny,
  - podcasty (pliki dźwiękowe, zdjęcia, grafika, filmy),
  - presell pages, listy sprzedażowe, artykuły sponsorowane, recenzje itp.,
  - kursy online (e-kursy, e-learning).
 5. Zasady wydawania, promowania i sprzedaży własnych publikacji.
 6. Autopromocja oraz budowanie wizerunku i promowanie szkoły poprzez różne formy publikacji.

Adresaci: nauczyciele świetlic szkolnych, nauczyciele nauczania zintegrowanego

Ilość godzin: 5 (1 spotkanie), Termin: Zostanie podany po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników
Cena: 80.00 zł

Zapisz się ›

Program:

 1. Projekt edukacyjny, artystyczny i organizacyjny jako metoda pracy.
 2. Cele i założenia projektu.
 3. Formy, skala i charakter projektów.
 4. Projekt jako forma innowacji pedagogicznej.
 5. Etapy realizacji projektu.
 6. Sponsoring, fundraising i crowdfunding w działalności projektowej.
 7. Promowanie przedsięwzięć projektowych.
 8. Projekty edukacyjne i artystyczne jako forma promocji placówki, jej kadry, uczniów oraz organizacji i instytucji wspierających.
 9. Dobre praktyki – przegląd przykładowych inicjatyw projektowych.

Adresaci: nauczyciele świetlic szkolnych, nauczyciele nauczania zintegrowanego

Ilość godzin: 5 (1 spotkanie), Termin: Zostanie podany po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników
Cena: 80.00 zł

Zapisz się ›

Program:

1. rola nauczycieli, bibliotekarzy i wychowawców świetlic w rozwijaniu kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
2. „Kto czyta, nie błądzi”, czyli jak uświadamiać uczniom korzyści płynące z czytania
3. projektowanie gier i zadań czytelniczych
4. organizowanie wewnętrznych i zewnętrznych konkursów czytelniczych
5. nagradzanie i eksponowanie osiągnięć czytelniczych uczniów


Adresaci: nauczyciele świetlic, bibliotek oraz klas I-III szkół podstawowych, nauczyciele klas IV-VI, wychowawcy klas oraz szkoleni pedagodzy i psycholodzy

Ilość godzin: 5 (1 spotkanie), Termin: Zostanie podany po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników
Cena: 80.00 zł

Zapisz się ›

Program:

1. rola nauczycieli, bibliotekarzy i wychowawców świetlic w rozwijaniu kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
2.  „Kto czyta, nie błądzi”, czyli jak uświadamiać uczniom korzyści płynące z czytania
3. projektowanie gier i zadań czytelniczych
4. organizowanie wewnętrznych i zewnętrznych konkursów czytelniczych
5. nagradzanie i eksponowanie osiągnięć czytelniczych uczniów


Adresaci: nauczyciele świetlic, bibliotek oraz klas I-III szkół podstawowych, nauczyciele klas IV-VI, wychowawcy klas oraz szkoleni pedagodzy i psycholodzy

Ilość godzin: 5 (1 spotkanie), Termin: Zostanie podany po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników
Cena: 80.00 zł

Zapisz się ›

Program:

1. idea i formy książek artystycznych i unikatowych
2. metody projektowania i wykonywania artbooków, lapbooków, picterebooków, textilebooków, playbookówitp.
3. eksponowanie oraz zastosowanie książek artystycznych
4. przegląd pomocy, narzędzi i materiałów do tworzenia książek artystycznych
5. zasady organizowania i prowadzenia Szkolnej Pracowni Książki Artystycznej


Adresaci: nauczyciele świetlic, bibliotek oraz klas I-III szkół podstawowych, nauczyciele klas IV-VI, wychowawcy klas oraz szkoleni pedagodzy i psycholodzy

Ilość godzin: 5 (1 spotkanie), Termin: Zostanie podany po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników
Cena: 80.00 zł

Zapisz się ›

Program:

1. metody i techniki twórczego pisania i opowiadania
2. funkcje ilustracji i fotografii w publikacjach
3. przegląd literatury z zakresu pisania i ilustrowania
4. pomoce i materiały stymulujące wyobraźnię
5. organizacja zajęć z twórczości pisarskiej i ilustracyjnej
6. formy opracowywanych szkolnych publikacji i e-publikacji


Adresaci: nauczyciele świetlic, bibliotek oraz klas I-III szkół podstawowych, nauczyciele klas IV-VI, wychowawcy klas oraz szkoleni pedagodzy i psycholodzy

Ilość godzin: 5 (1 spotkanie), Termin: Zostanie podany po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników
Cena: 80.00 zł

Zapisz się ›

Kalendarz wydarzeń

 Poprzedni WRZESIEŃ 2020 Następny 
PnWtŚrCzwPtSoNd
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

zapisz wypisz

Zgadzam się na zasady prywatności serwisu
Partnerzy